Rekrutacja

REKRUTACJA

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo

     terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

 

02.03.2023  od godz. 8:00 – 16.03.2023 do godz. 

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami

   potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod

          uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

12.04.2023 godz. 14:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

  zakwalifikowanych

  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

13.04.2023 – 19.04.2023 godz. 15:00

     Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola

  w postaci pisemnego oświadczenia

 

20.04.2023 godz. 14:00

        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych do przedszkola

 

          Rekrutacja przebiega w formie elektronicznej, szczegóły na stronie:

         https://portal.edukacja.olsztyn.eu/

  w zakładce „rekrutacja na rok szkolny 2023/2024”

ZMIANA W OPŁATACH

Szanowni Rodzice,

Rada Miasta Olsztyna dnia 29 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr LIII/840/22  zmieniającą uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.
Uchwała podjęta 29 listopada 2022 r. przez Radę Miasta Olsztyna wprowadza zmianę dotyczącą wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
od 22 grudnia 2022 r. wysokość opłaty, o której mowa wyżej wynosi: 1,14 zł.
Jednocześnie przypominam, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w naszym przedszkolu realizowane są w godzinach 7:30 – 12:30
Dyrektor Przedszkola –  Katarzyna Zalewska

Realizujemy program ogólnopolski?❄️?,,W Światecznej Krainie Dwujęzycznego Przedszkolaka”?❄️?

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu               ,, Świateczna Kraina Dwujęzycznego Przedszkolaka” II edycja.

Dzieci podczas różnorodnych działań, uczą się naturalnie języka angielskiego.Ponadto poszerzają swoją wiedzę na temat tradycji świątecznych w regionie.

Wykonaliśmy już 2 zadania i poradziliśmy sobie bez problemu.Brawo My!

To fotorelacja z naszych działań.