Opłaty

Informacje o opłatach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 Rady Miasta Olsztyna nauczanie, wychowanie i opieka dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatna.

Rodzice 6 latków pokrywają jedynie koszty żywienia.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł

Naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

 

Bardzo prosimy aby w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka oraz prosimy o wyszczególnienie kwoty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w przedszkolu

 

NUMERY KONT BANKOWYCH PRZEDSZKOLA:

opłata stała oraz wyżywienie : 03 1030 1508 0000 0008 2309 4000
nr konta rady rodziców: 45 1540 1072 2001 5010 9400 0001