Rada rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 4 :

  1. Przewodniczący Rady Rodziców: pan Dawid Rogowski
  2. Członek zarządu: pani Joanna Giedryś
  3. Członek zarządu: pani Natalia Marszałek
  4. Członek zarządu: pani Aleksandra Anculewicz

Składka na Radę Rodziców wynosi 180 zł. Prosimy o wpłaty na numer konta bankowego : 45 1540 1072 2001 5010 9400 0001