Programy

Programy i projekty realizowane w roku szkolnym 2019/2020:

  1. „Szkoła Promująca Zdrowie”
  2. „Autochodzik”
  3. „Chcę być zdrowy”
  4. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie zawsze służy!”
  5. „Wolontariat”
  6. ,,Szkoła wierna dziedzictwu”
  7. ,, Nie bój się poznawać świata- otwórz się na jego piękno”- projekt edukacyjny z wykorzystaniem sali doświadczania świata
  8. ,,Dzieciaki z czwórki a eksperymenty” -innowacja pedagogiczna
  9. „Lego Education”- projekt edukacyjny
  10. Innowacja pedagogiczna