Rozkład dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach  6:30 –  17:00
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach  7:30 – 12:30

W PRZEDSZKOLU USTALONY  JEST RAMOWY PLAN DNIA:

  • 6:30 – 8:00  schodzenie się dzieci, swobodna działalność dzieci, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi wymagającymi pracy wyrównawczej, zabawy i ćwiczenia poranne;
  • 8:15 – 8:30  czynności sanitarno-higieniczne
  • 08:30 – 08:50 śniadanie
  • 9:00 – 11:30  realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez zajęcia organizowane z całą grupą, wycieczki i spacery, zabawy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, pobyt na świeżym powietrzu
  • 11:30 – 12:00  obiad
  • 12:00 – 14:00  odpoczynek, praca indywidualna, zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy na podwórku
  • 14:00 – 14:15  podwieczorek
  • 14:30 – 17:00  praca indywidualna, zabawy swobodne, zabawy inspirowane przez nauczyciela  w sali lub na powietrzu

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.