Skąd się biorą produkty ekologiczne

Realizacja programu ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” Oto nasze działania.

Oglądanie filmu edukacyjnego. Zapoznanie dzieci ze sposobem wytwarzania produktów ekologicznych. Utrwalanie poznanych treści w formie plastycznej, słownej, muzycznej…

Skąd się biorą produkty ekologiczne? – wypowiedzi dzieci i kolorowanie książeczki.

Talerz pełen przysmaków EKO – lepienie z plasteliny.

Jarmark produktów ekologicznych

Marchewka na macie do kodowania

Układamy piramidę zdrowia

Ruch, to zdrowie, każdy Ci to powie…